ریزش ۶.۴ درصدی شاخص گروه بانک در هفته جاری| بنیاد بانک‌ها قوی‌تر شد

با توجه به این که کل روزهای هفته شاخص بانک‌ها ریزش کرده است، شاخص بانک‌ها در بازار بورس در کانال ۵ هزار و ۱۵۵ واحدی به استراحت پایان هفته رفت.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، شاخص گروه بانک در بازار بورس در چهار شنبه هفته گذشته در کانال ۵ هزار و ۵۰۰ واحدی به استراحت رفت، اما از روز شنبه شاخص گروه بانک در بازار بورس شروع به ریزش کرد، به طوری که در کل هفته شاخص گروه بانک در بازار بورس روند ریزشی را تجربه کرد.

با توجه به این که بنیاد بانک‌ها از نظر کارشناسان بازار سرمایه بسیار قوی است، با کاهش قیمت سهام‌های بانکی، بنیاد این گروه قوی‌تر از گذشته شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65431572/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%26%23124%3B-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9

بدین تریب در کل هفته جاری شاخص بانک‌ها در بازار بورس حدود ۶.۴ درصد افت کرد.

ریزش بانک‌ها در بازار سرمایه در حالی روی می‌دهد که از نظر کارشناسان بازار سرمایه نماد بانک‌ها از نظر بنیادی بسیار قوی است. از نظر کارشناسان بازار سرمایه، نماد بانک‌ها یکی از گروه‌هایی است که کمترین p.e را دارد و این گروه از نظر بنیادی از توان رشد بسیار زیادی برخوردار است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند