ریزش شاخص کل در ابتدای معاملات چهارشنبه 4 آبانبازار سرمایه امروز را هم مانند روزهای قبل نزولی آغاز کرد. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65413558/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند