رکود معاملات سهام به اوراق رسید

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66653270/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند