رونمایی از قرارداد آتی تک سهم برای 3 نماد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302312765059072/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند