رونق دلار متشکل در رکود بازار توافقی/ لیدر جدید بازار سرمایه کدام گروه است؟

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65616868/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%2F-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند