رونق بازارهای مشتقه و سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران,این هفته همچنین ۱۰۰ هزار گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل‌معامله به ارزش ۸۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در بورس انرژی ایران معامله شد.
تابلوی بازار برق نیز در این هفته شاهد معامله ۱۸ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۱۶۰ کیلووات‌ساعت برق به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال بود.
بورس انرژی ایران این هفته میزبان معامله ۲۰ قرارداد آتی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال و ۴۰ هزار عدد اوراق گواهی ظرفیت به ارزش ۲ هزار و ۱۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65495585/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

تعداد ۱۳۲ هزار و ۴۸۵ قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش ۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد و ۸۸۱ میلیون ریال در هفته دوم آبان‌ماه بورس انرژی ایران معامله شد.

به گزارش صدای بورس، ارزش کل معاملات انجام‌شده در هفته دوم آبان‌ماه ۱۲ هزار و ۶۹۴ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال بود که ۸ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال آن سهم معاملات ۷۴ هزار و ۴۰۳ تن فراورده هیدروکربوری در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند