روایت رییس اتاق تهران از تورم ایران

منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65338351/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند