روایت رییس اتاق تهران از تورم ایرانرییس اتاق بازرگانی تهران می گوید آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان دهنده بهبود وضعیت پس از حذف ارز 4200 تومانی است، اما برای عبور از تمام این مشکلات باید ارز تک نرخی شود. – در گفت و گو با محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کارایی عملیاتی بازار سرمایه و اثر تنوع درآمدی شرکت های کارگزاری بر آن بررسی شد. در این گفتگو علی سعدوندی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و بنیانگذار کلینیک اقتصاد به بررسی وضعیت بازار سهام در ایران و سیاست گذاری های مختلف در حوزه اقتصاد پرداخته است.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65338351/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند