رقم قراردادهای تیم های سرخابی روی هم چند؟


به گزارش صدای بورس، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: افشای رقم قراردادها به صورت کلی الزام دارد نه جزئی. افشای متن قرارداد الزام نشده بود بلکه افشای مجموع ارقام بازیکنان و کادر فنی الزام شده بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان او گفت: برای باشگاه داری حرفه ای باید سایر باشگاه ها به این ماجرا بپیوندند و آن زمان افشای جزئیات معنا دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64743915/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند