رشد 10234 واحدی شاخص کل بورس/ 516 نماد مثبت و 120 نماد منفی

منبع خبر: دنیای معدن
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65519406/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-10234-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند