رشد مشروط بازار

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020214091641413632/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند