رشد ارزش سهام در بازارهای بورس آسیاشاخص های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز سیر صعودی در پیش گرفتند. – به گزارش سهام در کشورهای آسیایی امروز سه شنبه 24 ژانویه 2023 معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند. شاخص نیکی 225 بورس ژاپن هم با 1.46 افزایش به 27 هزار و 299 واحد صعود کرد. از سوی دیگر، شاخص سنسکس بورس هند با 0.
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66542494/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند