رشد ارزش سهام در اکثر بورس‌های اروپایی


به گزارش بازار، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی به‌جز بورس اسپانیا معاملات امروز پنجشنبه ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲ را با افزایش ارزش سهام آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با رشد ۰.۵۵ درصدی در سطح ۴۳۰.۵ واحد و شاخص «داکس ۳۰» بورس آلمان نیز با ۰.۲۷ درصد افزایش ارزش در سطح ۱۳ هزار و ۲۰۲ واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس ۳۵» اسپانیا با ۰.۰۸ درصد کاهش ارزش در سطح ۸۱۱۸ واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص «کک-۴۰» بورس فرانسه با ۰.۵۷ درصد ارتقا به ۶,۲۹۳ واحد و شاخص «فوتسی-۱۰۰» بورس لندن با ۰.۳۵ درصد صعود به ۷,۳۷۴ واحد رسیدند.

گفتنی است نرخ برابری یورو/ دلار نیز در سطح ۱.۰۲۱۰ واحد قرار دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64521206/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند