رسالت نوشت: بی رمقی بورس ناشی از اخذ تصمیمات کوتاه مدت است

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66117771/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%3A-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند