ردیابی پول ها در بورس /خروج های بزرگ و ورودهای کوچک

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65774762/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%2F%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند