راه اندازی قرارداد آتی نقره تحویل خرداد ماه 1402

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020104924246966272/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند