راهکارهای کوتاه مدت حمایت از  بازار سرمایه


بازار؛ گروه بورس: مدیر روابط عمومی سازمان بورس در توییتی خبر داد که با مجوز ریاست شورای عالی بورس، جلسات فوق‌العاده بررسی راه‌کارهای کوتاه مدت حمایت از بازار سرمایه جهت اقدامات عملیاتی فوری در حال برگزاری است.

در همین راستا سازمان بورس اعلام کرده است، این تصمیمات با اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط از شنبه هفته آتی اعمال خواهند شد. پیش از این دولت مصوب کرده که ۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت واریز شود

روز گذشته شاخص کل بورس بیش از ۲۲ هزار واحد کاهش یافت و به محدوده یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی وارد شد. در روز چهارشنبه بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳میلیارد و ۱۰۵میلیون ورقه به‌ارزش ۱۰هزار و ۴۶۹میلیارد تومان در ۱۵۱هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۲۷۷واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۷هزار و ۲۱۰واحد قرار گرفت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65432005/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%C2%A0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند