دولت روی بازار سرمایه حساب کرده است/ هیجان بازار عادی نیست

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020213029171183616/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند