دولت جدید در بهبود اوضاع بورس موفق عمل کرده است/ بیمه سهام جلوی ضرر را می گیرد

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66666613/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند