دلار 28500 با چه پشتوانه ای متولد شد؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020206408603629568/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-28500-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند