دعوت به همکاری جهت اعطای نمایندگی کارت شهروندی آرامیس در قزوین

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011203235165931520/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند