در دوازدهمین عرضه اولیه فرابورس: فروژ در تابلو بازار دوم نشستامروز، سه شنبه 27 دیماه، 110 میلیون سهم معادل 10 درصد سهام شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران (سهامی عام) به روش ترکیبی طی دو مرحله در بازار دوم فرابورس ایران فروخته شد. – امروز، سه شنبه 27 دیماه، 110 میلیون سهم معادل 10 درصد سهام شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران (سهامی عام) به روش ترکیبی طی …
منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66455130/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%3A-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند