درخشش سنگ آهن گهر زمین در تابستان | این شرکت معدنی در شهریورماه

“کگهر” درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی (منتهی به آذرماه 1401) تا پایان شهریورماه 1401 کسب کرد برابر با 21 هزار و 469 میلیارد تومان بود، میزان درآمدی که “کگهر” در شهریورماه از خود بر جای گذاشت متعلق به فروش محصولات در بازار های داخل و خارج از کشور بود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، شرکت سنگ آهن گهر زمین در گزارش فعالیت منتهی به شهریورماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی که از فروش محصولات تولیدی خود طی این دوره شناسایی کرد برابر با 3 هزار 124 میلیارد تومان بود که نسبت به مردادماه افزایش 18 درصدی را به همراه داشت.

درآمد های عملیاتی “کگهر” تا شهریورماه 1401 میزان درآمد عملیاتی که “کگهر” از فروش محصولات طی هشتمین ماه سپری شده از سال مالی توانست شناسایی کند، افزایش 170 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته مشاهده کرد و درآمد تجمیعی که از سوی این شرکت معدنی حاصل شد 54 درصد افزایش را تجربه کرد به گونه ای که از مبلغ 13 هزار 906 میلیارد تومان به 21 هزار و 469 میلیارد تومان رسید.

کلید واژه ها: میلیارد تومان – فروش – محصولات – درآمد – افزایش – هزار – میلیارد – زمین در – سنگ آهن – میلیون – شرکت – مقایسه – درصد – تومان – گزارش – برابر – معدنی – گذشته – میزان – درآمدزایی – زمین – عملیاتی – شناسایی – تابستان – فعالیت – تولیدی – آذرماه – گندله – 3 هزار – پایان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65245309/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

این شرکت معدنی در شهریورماه یک میلیون و 178 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با ماه گذشته 13 درصد افزایش مقدار فروش را تجربه کرد.

میزان درآمدی که “کگهر” از ابتدای سال مالی تاکنون کسب کرد مربوط به 2 بازار داخلی و صادراتی بود، درآمدی که تاکنون از فروش محصولات در بازار صادراتی کسب کرده برابر با یک هزار و 469 میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 319 درصد افزایش را به دنبال داشت، به گونه ای که از رقم 222 میلیارد تومان به مبلغ یک هزار و 469 میلیارد تومان رسیده است.

این شرکت معدنی در شهریورماه یک میلیون و 178 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با ماه گذشته 13 درصد افزایش مقدار فروش را تجربه کرد، عمده ترین مقدار فروش مربوط به گندله (بورس کالا) با 570 هزار تن بود.

“کگهر” در شهریورماه از فروش محصولات کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره بورس کالا، گندله، گندله بورس کالا درآمدزایی داشت و دراین بین بیشترین درآمدزایی را از فروش گندله با یک هزار و 553 میلیارد تومان در رینگ معاملاتی بورس کالا به دست آورد، نرخ فروش این محصول در ازای هر تن 2 میلیون و 724 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت.

– درآمدزایی “کگهر” با فروش گندله در رینگ معاملاتی بورس کالا؛ ” دنیای معدن: این شرکت معدنی در شهریورماه یک میلیون و 178 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با ماه گذشته 13 درصد افزایش مقدار فروش را تجربه کرد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند