درآمد بانک تجارت از وام و کارمزد/ جهش هزینه های مشکوک الوصول

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64967433/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%2F-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند