دارندگان سهام عدالت با این روش ساده بدون ضامن وام بگیرند

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411568215613440/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند