داد و ستد ۲۱۵ میلیارد تومانی اوراق بهادار کالایی


به گزارش بازار، در بازار گواهی سپرده مذکور سکه از لحاظ ارزش و سیمان از لحاظ حجم، برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستادند.
ارزش معاملات هفته منتهی به ۱۱ شهریور، بیش از ۳۲۱ میلیارد تومان برای ۱۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۵۲۷ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، ۸۹۴ هزار و ۶۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش نزدیک ۱۲۳ میلیارد تومان را ثبت کرد.

اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ۵۷ درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ۸ درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار را پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۸ میلیون و ۲۱۶ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۷۷ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ۱۸ شهریور، یک میلیون و ۱۵ هزار و ۶۲۶ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم در حجم و سوم در ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ۱۰ درصد و از ارزش کل معاملات ۱۸ درصد برآورد شد.

ارزش معاملات ۵۰۶ هزار و ۸۴۹ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۴۸ میلیارد تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام دوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ۲۲ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.

در بازار اوراق بهادار کالایی مبتنی بر نخود در هفته قبل در مجموع ۱۵ قرارداد دست به دست شد که ارزش ۶۱۵ هزار تومان را به ثبت رساند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64971928/%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند