خودرو از بورس حذف شد؟

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66593804/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند