خرید بلوک 12 درصدی سهام فارس بارقه امیدی برای بازنشستگان نفت


محمدتقی نقدعلی بیان کرد: هلدینگ خلیج فارس طرح‌های توسعه‌ای سود آوری دارد و برای بازنشستگان بارقه امیدی است و شریک شدن « اهداف» با این مجموعه می‌تواند منافع سهامداران را تامین کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65505491/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA

کدخبر:
۵۳۲۲۶۵

۱۴۰۱/۰۸/۱۲ – ۲۳:۱۱


توسط دکتر ژند

دکتر ژند