خریدار ثروتمند فوتبال ایران سرنوشت استقلال و پرسپولیس را تغییر می دهد

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66253427/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند