خریداران این خودرو 232 میلیون سود کردند !

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301154415978496/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند