خروج شمشی ها از رکود با ورود متقاضیان سرمایه ای

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020544473257678848/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند