خروج بی وقفه سهامداران حقیقیدر هفته دوم مردادماه، سهامداران خرد در پانزدهمین هفته متوالی راه خروج از بورس را برگزیدند. – فردای اقتصاد: بورس تهران در هفته دوم مردادماه همزمان با کاهش ارتفاع 0.4 درصدی شاخص کل، شاهد انتقال سهامی به ارزش 1200 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. این پانزدهمین هفته متوالی است که سهامداران خرد راهی به خروج پیش روی خود نمی بینند. در این میان تنها 5 صنعت میزبان سرمایه های خرد بودند که به ترتیب شامل صنعت محصولات کاغذی، استخراج نفت و گاز، استخراج زغال سنگ، سایر معادن و منسوجات می شد. این 5 صنعت در مجموع هفته با خالص خرید 770 میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند. در آنسوی بازار دو گروه نفتی فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی در سیبل فروش حقیقی ها جای گرفتند. در این خصوص خالص خروج سهامداران خرد در پالایشگاه ها 225 میلیارد تومان برآورد شد و پتروشیمی ها نیز شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 150 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. دو گروه بزرگ ریالی بانک و خودرو نیز در شرایطی مشابه، خروج سرمایه های حقیقی را در مجموع به میزان 211 میلیارد تومان شاهد بودند. در این هفته مجموعا 34 صنعت با جابه جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64602304/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند