خدمات واریز و برداشت Swipe (SXP) موقتاً بسته شد


کاربران عزیز KuCoin

با توجه به ارتقاء شبکه، برای ایمنی حساب و دارایی های شما، تصمیم گرفته ایم خدمات واریز و برداشت را برای Swipe (SXP) به حالت تعلیق در آوریم.

ما برای هر گونه ناراحتی که ممکن است ایجاد کند عذرخواهی می کنیم.

با توجه به پیشرفت‌های بیشتر در مورد زمان بازیابی این سرویس‌ها، در اطلاعیه بعدی به کاربران اطلاع نمی‌دهیم.

از حمایت شما متشکرم

تیم KuCoin


سنگ رمز بعدی را در KuCoin بیابید!

اکنون با KuCoin ثبت نام کنید! >>>

اپلیکیشن KuCoin را دانلود کنید >>>

ما را در توییتر دنبال کنید >>>

به ما در تلگرام بپیوندید >>>

به جوامع جهانی KuCoin بپیوندید >>>

ایران ارز دیجیتال
منبع: https://iranarzdigital.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-swipe-sxp-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/

توسط دکتر ژند

دکتر ژند