خبر مهم وزیر اقتصاد درباره عرضه سهام عدالت به گروه های خاص !وزیر اقتصاد در خصوص عرضه سهام عدالت به ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد توضیحاتی ارائه داد. – وزیر اقتصاد در خصوص سهام عدالت گفت: مصوبه دولت انجام شده، به زودی با تایید مجلس آن را هم نهایی می کنیم، و مسئله ی عرضه سهام عدالت ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد هم خاتمه پیدا می کند.
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66535833/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند