خبر مهم در مورد سهم عدالت؛ تخصیص سهام به متقاضیان جدید منتفی شد؟

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102744842952704/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند