خبر مهم برای افرادی که سهام عدالت نگرفتند

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65155483/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند