خبر خوش دولت برای سهام عدالتی ها | واریز سود سهام عدالت 10 میلیونی برای این افراد

منبع خبر: مه شو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112440798070784/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%26%23124%3B-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند