خبر خوش دولت برای افراد فاقد سهام.عدالت/ چه کسانی سهام می گیرند؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65152773/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%2F-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند