خبر خوش برای همه مردم/ واریز سهام عدالت 10 میلیون تومانی جاماندگان

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65863426/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%2F-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند