خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالتی ها | تا پایان سال حدود 3.5 میلیون نفر سود خود را دریافت می کنند

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66679932/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند