خبر بد برای متقاضیان سهام عدالت/ تخصیص سهام به 3.5 میلیون جامانده منتفی شد؟

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020114254989881344/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%2F-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند