خبر بد برای استقلال و پرسپولیس/ ارائه شماره کارت به مردم برای دریافت کمک!

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66924920/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%2F-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند