خارجی های استقلال و پرسپولیس فیک از آب درآمدند!

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302005875908608/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند