حمایت ها موجب بهبود تقاضا در نماد بوعلی می شود

منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65303845/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند