حق تقدم الکترونیک موثر در کاهش هزینه تامین مالی شرکت ها

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020310522096824320/%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند