حفظ اصل سرمایه سهامداران در صندوق ضمانت اصل سرمایه


به گزارش بازار، ساناز ذبیحی گفت: بحث ضمانت سود که اخیرا توسط برخی مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری به صورت غیررسمی اعلام شده، این است که در حال حاضر هیچ صندوقی ضامن سودآوری و جبران خسارت در بازار سرمایه را ندارد.

او افزود: این ادعا صرفا با اتکا به پیش بینی مدیر از شرایط آینده بازار سرمایه و یا ذخیره تغییر ارزش سهام که در صندوق هم گفته شده، اعلام می‌شود و از این طریق مدیر صندوق تصمیم آن را مبنی بر تقسیم حداکثر این ذخایر در ماه‌های آتی اعلام می‌کند که این اعداد ۲۳ و ۲۴ درصدی به صورت موثر اعلام می‌شود و در بازارهای کوتاه مدت، معادل کمتر از ۲۲ درصد بانکی است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این تبلیغات بتواند تاحدی از خروج سرمایه بالاخص صندوق‌های درآمد ثابت پیشگیری کند و حتی موجب جذب سرمایه گذار جدید شود.

ذبیحی در ادامه گفت: همان طور که گفته شد، در حال حاضر تنها صندوقی که می‌تواند در صورت ماندگاری کوتاه مدت سرمایه گذار و هنگام خروج از صندوق؛ اصل سرمایه سهامداران خود را حفظ کند؛ صندوق ضمانت اصل سرمایه است که اخیرا به عنوان جدیدترین ابزار بازار سرمایه معرفی شده و به زودی سبد گردان کاریزما، اولین صندوق از این نوع را پذیره نویسی می‌کند که بدین شکل است که پرتفوی این صندوق‌ها بیشتر شبیه صندوق‌های سهامی هست و اگر در واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری کنید، می توانید در صورت خروج از این صندوق بعد از ۳ ماه، اصل سرمایه خود را تضمین کنید؛ بدون اینکه زیانی در این صندوق داشته باشید.

این کارشناس در پایان تصریح کرد: در غیر این صورت هیچ صندوقی در حال حاضر ضامنی برای جبران خسارت سرمایه یا اصل صندوق سرمایه یا سودآوری ندارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64678553/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند