حرکت کساوه به سمت اهداف قیمتی


بر اساس تحلیل تکنیکال قطع کردن (۱۴۰۱/۰۹/۱۳) در تایم فریم روزانه مشخص شد؛

نمودار تکنیکالی سهام صنایع کاشی و سرامیک سینا از روند نزولی بلند مدت خارج شده و به سمت اهداف ۴۸۰۰ و ۵۵۰۰ در حرکت است.

حرکت کساوه به سمت اهداف قیمتی

منبع: امین آوید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65904857/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند