حراج 15 درصد از سهام ثجنوب در روز عرضه اولیهشرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه ای از عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در بازار دوم، به روش حراج خبر داد. – به گزارش مدار اقتصادی، به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس، مشخصات عرضه ثجنوب به صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به روش حراج، با تعداد 210 میلیون سهم،
منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66528904/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند