حذف امضای طلایی؛ خداحافظی با توزیع رانت در دولت سیزدهم

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66637215/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند