جیلی سهام استون مارتین را خرید؛ نقشه پشت پرده چیست؟

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020218381478438912/%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند