جولان پول در بورس /بازار تحت کنترل خریداران است

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66383314/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%2F%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند